O nás

Naša spoločnosť zabezpečí kompletnú realizáciu vodohospodárskych stavieb v bratislavskom kraji a blízkom okolí:

 • prípojky pitnej vody
 • prípojky kanalizácie
 • rozvody pitnej vody
 • kanalizačné siete
 • prekládky vodovodov
 • prekládky kanalizácie
 • Prípojka na kľúč
  Ak sa rozhodnete celý administratívny proces vybavovania pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu absolvovať komfortne a bez ďalších starostí, ponúkame Vám využiť naše služby:
  • vyhotovíme projektovú dokumentáciu v súlade s technickými požiadavkami oddelenia vodárenskej spoločnosti v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách,
  • pripravíme a vybavíme vyjadrenie k napojeniu, potrebné pre stavebné povolenie,
  • vypracujeme Vám cenovú ponuku prípravných a realizačných prác pri zriaďovaní vodovodnej , resp. kanalizačnej prípojky,
  • v prípade realizácie vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky našimi pracovníkmi za Vás vybavíme potrebné dokumenty a podstúpime ďalšie administratívne kroky podľa zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súlade s § 80 stavebného zákona,
  • dohodneme s Vami termín realizácie,
  • materiál, montážne práce a dopravné náklady Vám budú fakturované podľa platného cenníka našej spoločnosti.
  Vybavenie vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky Vás nemusí nevyhnutne stáť množstvo času, starostí a nemalé finančné prostriedky. V prípade záujmu nás kontaktujte .